یکشنبه, 13 اسفند 1402

فرم هاي كارشناسي

1- فرم درخواست كارآموزي دانلود pdf

2- فرم هاي روزانه و فرم پايان دوره كارآموزي دانلود pdf

3- فرم درخواست معرفي نامه ترم تابستان دانلود word  pdf

4- فرم درخواست ماده 55 دانلود word  pdf

5- فرم درخواست كلاس سمعي و بصري دانلود word  pdf

6- فرم درخواست حل تمرين دانلود  word  pdf

7- فرم تمديد پروژه دانلود  word  pdf

8- فرم پايان دوره كارآموزي دانلود word  pdf

9- فرم شوراي آموزشي دانشكده دانلود word  pdf

10- فرم مرخصي تحصيلي دانلود   pdf

11- قالب مستندات پايان نامه براي دانشجويان مهندسي فناوري اطلاعات دانلود  word  pdf

12- آيين نامه انتخاب، نگارش و تدوين پايان نامه هاي كارشناسي و كارشناسي ناپيوسته گروه كامپيوتر- نرم افزار  دانلود  pdfحاضرين در سايت

ما 92109 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم