دوشنبه, 29 اسفند 1401

 دکتر فرزانه كيميايي @Elixir9931

مسئول آزمایشگاه های گروه کامپیوتر

 
 مهندس منصوره صاحبكار

 مسئول امور آموزشی و برنامه ریز گروه

تحصيلات: مهندسى كامپيوتر گرايش نرم افزار 

 مهندس بهناز راستا 

 كارشناس امور اموزشى و پژوهشی گروه 

تحصيلات:كارشتاسى ارشد مهندسى فناورى اطلاعات- امنيت

حاضرين در سايت

ما 53747 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم