یکشنبه, 13 اسفند 1402

 دکتر فرزانه كيميايي @Elixir9931

مسئول آزمایشگاه های گروه کامپیوتر

     

 
 

 مهندس منصوره صاحبكار

 

 

تحصيلات: مهندسى كامپيوتر گرايش نرم افزار

 مسئول امور آموزشی و برنامه ریز گروه

 

 
 

 مهندس بهناز راستا 

 

 

 تحصيلات: كارشتاسى ارشد مهندسى فناورى اطلاعات گرايش امنيت داده

 كارشناس امور آموزشى

 

حاضرين در سايت

ما 91901 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم