چهارشنبه, 05 آبان 1400

 دکتر فرزانه كيميايي @Elixir9931

مسئول آزمایشگاه های گروه کامپیوتر

 
 مهندس منصوره صاحبكار  مسئول امور آموزشی و برنامه ریز گروه 
 مهندس بهناز راستا   مسئول امور دفتری وپژوهشی گروه 

حاضرين در سايت

ما 1393 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم