شنبه, 30 دی 1396

فرم هاي كارشناسي ارشد 

مراحل دفاع پايان نامه  word   pdf

مدارك فارغ التحصيلي    word  pdf  

- فرم پيشنهاد استاد راهنما   word  pdf

- فرم تغيير استاد راهنما    word  pdf

- فرم پيشنهاد تحقيق (پروپوزال)  word  pdf

- گواهي اعلام كفايت و تاييد پايان نامه كارشناسي ارشد   word  pdf

- فرم ارزيابي مديريت پژوهش پايان نامه­هاي كارشناسي ارشد  word  pdf

 - فرم شماره 4  word   pdf

- فرم ب    word  pdf 

- فرم ارزيابي دفاع پايان نامه (فرم 2)     word  pdf

- فرم حق الزحمه     word  pdf

فرم اعلام وصول پايان نامه كارشناسي ارشد توسط هيئت داوران  pdf  (در صورت نياز)

- فرم شماره 3   pdf 

- فرم اعلام روز و تاريخ دفاع  pdf  word

- تعهد اصالت و رسالت پايان نامه   word  pdf

- فرم درخواست سمعي     word  pdf

   

 

 

حاضرين در سايت

ما 20 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم