دوشنبه, 27 فروردين 1403

آزمايشگاه هاي تخصصي گروه عبارتند از:

- آزمايشگاه تحقيقاتي شبكه‌ 

- آزمايشگاه تحقيقاتي مهندسي دانش

- آزمايشگاه تحقيقاتي سيستم هاي هوشمند

- آزمايشگاه تحقيقاتي پردازش سيگنال

- آزمايشگاه تحقيقاتي مهندسي نرم افزار

اين آزمايشگاه ها براي تحقيق و رفع اشكال و موارد فوق برنامه درسي در اختيار دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري قرار مي گيرد و هر آزمايشگاه داراي مسئول و استاد ناظر مي باشد.

استفاده از اين آزمايشگاه ها براي دانشجويان گروه كامپيوتر با نظر مسئول آزمايشگاه امكان پذير مي باشد.

- آزمايشگاه تحقيقاتي شبكه‌( آقاي دكتر فرزاد تشتريان)

- آزمايشگاه تحقيقاتي مهندسي دانش( آقاي دكتر مهرداد جلالي)

- آزمايشگاه تحقيقاتي سيستم هاي هوشمند( آقاي دكتر محمدحسين معطر) 

- آزمايشگاه تحقيقاتي پردازش سيگنال( خانم دكتر گلاره ويسي)

- آزمايشگاه تحقيقاتي مهندسي نرم افزار( خانم دكتر قمرناز تدين تبريزي)

حاضرين در سايت

ما 97418 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم