یکشنبه, 28 آبان 1396

فرم هاي كارشناسي

1- فرم درخواست كارآموزي دانلود pdf

2- فرم هاي روزانه و فرم پايان دوره كارآموزي دانلود pdf

3- فرم درخواست معرفي نامه ترم تابستان دانلود word  pdf

4- فرم درخواست ماده 55 دانلود word  pdf

5- فرم درخواست كلاس سمعي و بصري دانلود word  pdf

6- فرم درخواست حل تمرين دانلود  word  pdf

7- فرم تمديد پروژه دانلود  word  pdf

8- فرم پايان دوره كارآموزي دانلود word  pdf

9- فرم شوراي آموزشي دانشكده دانلود word  pdf

10- فرم مرخصي تحصيلي دانلود   pdf

11- قالب مستندات پايان نامه براي دانشجويان مهندسي فناوري اطلاعات دانلود  word  pdf

12- آيين نامه انتخاب، نگارش و تدوين پايان نامه هاي كارشناسي و كارشناسي ناپيوسته گروه كامپيوتر- نرم افزار  دانلود  pdfچارت ها

------------------

مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار ورودي 94 به بعد

مهندسي كامپيوتر گرايش فناوري اطلاعات ورودي 94 به بعد  آرايش ترمي   توضيحات پشت چارت

مهندسي فناوري اطلاعات  آرايش ترمي   توضيحات پشت چارت

 مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار

مهندسي تكنولوژي نرم افزار

مهندسي روباتيك

حاضرين در سايت

ما 22 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم